دست این مرد نمک داشت...؟
13 اسفند 1393 ساعت 02:23
 آه! خورشید محک داشت؟ نداشت
روز روشن به تو شک داشت؟ نداشت

توی این باغ به هم سوخته؛آه
گل هوای شاپرک داشت؟ نداشت

آسمانی که فلک می بخشید
احتیاجی به فدک داشت؟ نداشت

غیر دیوار و در و آوارش
شانه ی وحی کمک داشت ؟ نداشت

ظاهراً بال فرشته می سوخت
شعله کاری به ملک داشت ؟ نداشت

مردم شهر به هم می گفتند:
در این خانه ترک داشت؟ نداشت

شب شد و باز دل  ماه شکست
دست این مرد نمک داشت؟ نداشت...

رحمان نوازنی

نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.