اخلاق یهودی: تقلّب و نرخ شکنی
04 شهریور 1396 ساعت 05:00

از دیگر مصادیق تدلیس و تزویر میتوان رو راست نبودن یهودیان در معاملات تجاری و اقتصادی را نام برد.

هر گونه فریبکاری در حقّ یک یهودی گناهی بزرگ است. در حقّ یک غیر یهودی، تنها فریبکاری مستقیم ممنوع است. فریبکاری غیر مستقیم مجاز است...1 
وقتی متون مقدّس، ربا (حرام خوری) را برای دیگران (غیر یهودیان) مجاز میشمرند، آیا انتظار تقلّب و نیرنگ در کسب و کار مجاز نمیباشد؟

برخی از مسیحیان نیز معتقد هستند:

یهودیان سعی خواهند کرد تا تمام فعّالیتهای اقتصادی را متوجّه هم دینان خود کنند و هزار دوز و کلک مختلف سوار خواهند کرد و با رباخواری، پول کاتولیکها را به جیب خواهند زد.2 
یهودیان با حربهی نرخ شکنی و جهت رسیدن به سود بیشتر و با رعایت اصل «ضرر به غیر» علاوه بر اختلال در بازار، کنترل اقتصادی معاملات تجاری را نیز در دست میگرفتند. بیشک آنها در این شیوهی بازار گرمی، از هیچ ترفند و حیله ای فروگذار نمیکردند.3

پی‌نوشت‌ها:
1. شاهاک، اسرائیل، همان، ص 223.
2. سومبارت، ورنر، «یهودیان و حیات اقتصاد مدرن»، رحیم قاسمیان، نشر ساقی، تهران، 1384، ص 22.
3. همان، صص 162ـ 148.

منبع:سید محمّد باقر رکنی، «اخلاق یهودی و تمدّن غربی»، تهران، نشر هلال، صص 45-46.نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.