اخلاق یهودی: انطباق پذیری با محیط
11 شهریور 1396 ساعت 05:00
یهودیان در استفاده از شرایط و محیط، خبره و ماهرند و میتوانند اوضاع را به نفع خود تغییر دهند. انطباق پذیری به آنها فرصت میدهد تا اگر شرایط زمانه به نحوی است که میباید قوانین هم رنگ شدن با جامعه را رعایت کنند، این کار را حتماً انجام دهند. یهودیان با مهارتی فراوان توانستهاند در مواقع ضروری، روی ویژگیهای قومی و دینی خود پوشش بنهند تا فرصتی مناسب برای ابراز آنها فراهم آید.1

این خصلت آنها نیز ریشه در همان تدلیس و تزویر و کتمان حقایق دارد که پیشتر بحث شد. رهبران و خردمندان قوم یهود، در سراسر تاریخ به اهمّیت و گاه نیاز به این انعطافپذیری و نرمی آگاه بوده و عقیده داشتند که:
اگر قوم اسرائیل بخواهد به حیات و بقای خود ادامه دهد، نباید از توسّل به این ویژگی دست بردارد.2

به نظر میرسد رویه ی سازش با شرایط موجود و همبستگی شدید قومی و نژادی، ارتباط غیر قابل انکاری با دوام و پایداری مردمی دارد که با وجود کمترین تعداد پیروان بین ادیان آسمانی، تاکنون علاوه بر حفظ هویت قومی خود، توانسته اند بر ارکان سیاست و اقتصاد جهان نیز مسلّط شوند.

قدرت خیره کننده ی یهودیان در انطباق خود با محیط، امروزه نمود و اهمّیتی بیش از پیش یافته است. امروزه یهودیان اروپای غربی و «آمریکا» دیگر در پی آن نیستند که مذهب و ویژگی ملّی خود را دست نخورده نگاه دارند و برعکس، بیشتر تمایل دارند که تا آن ویژگی را از دست بدهند و به رنگ دیگر مردم آن جوامع درآیند و در این کار هم به نحو احسن موفّق شدهاند. یهودیان در «انگلیس» درست مثل انگلیسیها میشوند، آنها هر کجا لازم باشد، آلمانی میشوند و اگر محیط اقتضا کند، ایتالیایی خواهند شد و در «فرانسه» میتوانند حتّی ضدّ یهود هم باشند.3

جالب اینجاست، یهودیانی که به تعصّب نژادی و دینی معروف هستند و خود را تافته ی جدا بافته از دیگران میدانند، اگر شرایط ایجاب کند جهت رسیدن به منافع مادّی که ریشه در دنیاپرستی شدید آنها دارد، حاضرند به هر رنگ و لعابی و هر دین و مسلکی در آیند. مانند: مارانوها.4  
آیا این تلوّن مزاج، ناشی از دورویی، نفاق و عوام فریبی ذاتی آنها نمیباشد؟ و اساساً آیا این فریبکاری و نیرنگ بازی با برگزیده بودن و برتر بودن و دیگران را حتّی آدم حساب نکردن و حیوان دانستن، در تناقض نمیباشد؟ و آیا این موارد نشانه ی بیثباتی در هویت و شخصیت رفتاری خود قوم یهود نیست؟

پی‌نوشت‌ها:
1. سومبارت، ورنر، همان، ص 280.
2. همان، ص 280.
3. همان، ص 281.
4. Marano: مارانو، شخصی یهودی بود که به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی زمان خود تغییر مذهب داد و از آن به بعد به یهودیانی که دین خود را به ظاهر تغییر میدادند و تمام آداب و مناسک دین جدید را به جا میآوردند، مارانو، «نیمه یهودی»، «یهودی مخفی» یا «شبه مسیحی» گفته میشد.

منبع:سید محمّد باقر رکنی، «اخلاق یهودی و تمدّن غربی»، تهران، نشر هلال، صص 47-48.نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.