صاحبان کمال
25 آبان 1396 ساعت 08:00
مردى نزد عثمان آمد و او بر در مسجد نشسته بود و از وى درخواست پول کرد و او پنج درهم به او داد، آن مرد گفت: مرا راهنمایى کن، عثمان به او گفت: نزد آن جوانهایى که مىبینى برو، و با دستش به ناحیهاى از مسجد که حسن و حسین و عبد اللَّه بن جعفر نشسته بودند اشاره کرد.


آن مرد نزد آنان آمد و به آنها سلام داد و از آنها درخواست پول کرد. حسن (ع) و حسین (ع) به او گفتند: اى شخص! سؤال کردن جز در سه جا روا نیست: خون‌بهایى که دردناک است، یا بدهى که دل شکستگى دارد، یا فقرى که انسان را زمینگیر مىکند، تو براى کدام یک سؤال مىکنى؟ گفت: براى یکى از این سه مورد.

پس امام حسن (ع) دستور داد به او پنجاه دینار دادند و امام حسین (ع) نیز دستور داد به او چهل و نه دینار دادند و عبد اللَّه بن جعفر نیز دستور داد به او چهل و هشت دینار دادند و آن مرد برگشت و نزد عثمان آمد.

عثمان به او گفت: چه کردى؟ گفت: نزد تو آمدم و از تو سؤال کردم و دادى آنچه دادى و از من نپرسیدى که براى چه درخواست مىکنم ولى چون از صاحب موهاى بلند سؤال کردم به من گفت: اى شخص براى چه درخواست مىکنى چون درخواست کردن جز در سه مورد روا نیست و من علت درخواست کردنم را به او گفتم و به من پنجاه دینار داد و دومى چهل و نه دینار و سومى چهل و هشت دینار دادند.

عثمان گفت: براى تو چه کسى مانند این جوانها مىشود؟ آنان علم را یک جا به دست آوردهاند و خیر و حکمت را اندوختهاند.

منبع: ابن بابویه، محمد بن على، الخصال / ترجمه جعفرى - قم، چاپ: اول، 1382ش. ج1 ؛ ص207-208.

نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.