گوش شیطان نباشید!
25 آبان 1396 ساعت 08:00
 هشام بن حسّان گوید: پس از آنکه با امام حسن مجتبى (ع) براى حکومت بیعت شد از آن حضرت شنیدم که براى مردم سخنرانى کرد و فرمود:  «ما حزب پیروز خداوند و خاندان نزدیک پیامبر خدا، و خانواده پاک و پاکیزه او، و یکى از دو چیز گرانبهائى هستیم که رسول خدا (ص) پس از خود در میان امّتش بجاى گذارد، و ما جفت و همدوش کتاب خدائیم که تفصیل هر چیز در آن هست، و هیچ گونه باطلى از پس و پیش در آن راه ندارد. پس اعتماد و اطمینان در تفسیر آن بر ماست، و ما در تأویل آن راه گمان نپوئیم؛ بلکه حقائق آن را به یقین مى‌دانیم.


پس از ما اطاعت کنید که اطاعت ما واجب شمرده شده، چرا که به طاعت خدا- عزّ و جلّ- و رسولش مقرون گشته است، خدا- عزّ و جلّ- مىفرموده: «اى کسانى که ایمان آوردهاید از خدا و رسول او و صاحبان امر اطاعت کنید، پس اگر در مورد چیزى نزاع پیدا کردید آن را بحکم خدا و رسول باز گردانید.»(1)  

(و فرمود) «و اگر آن را بنزد رسول یا صاحبان امر باز مىگرداندند هر آینه کسانى از صاحبان امر که حکم آن را استنباط مىکردند بحقیقت آن پى مىبردند.»(2)  

و شما را از گوش فرا دادن به آواز شیطان بر حذر مىدارم که او دشمن آشکار شماست، و در نتیجه مانند آن دوستان او مىشوید که به آنان گوید: «امروز احدى از مردم بر شما پیروز نمىشود و من خودم پناه شمایم، و چون دو گروه پیکار جو (صف مسلمین و کفّار) بهم برخوردند پا بفرار گذاشت و به پشت خود گریخت و گفت: من از شما بیزارم، من چیزى را مىبینم که شما نمىبینید»(3) ، و در آنگاه هدف نیزهها، و طعمه شمشیرها، و درهم شکسته گرزها، و هدف تیرها واقع مىشوید، سپس «در آن روز هیچ کسى را که قبلا ایمان نیاورده و کار خوبى نکرده ایمانش سودى نبخشد.»(4)

پی‌نوشت‌ها:
1. النساء: 59.
2. النساء: 83.
3. الانفال: 48.
4. مفید، محمد بن محمد، الأمالی (للمفید) / ترجمه استاد ولى - مشهد، چاپ: اول، 1364ش. ص398-399.


نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.