سفر رسید به پایان در آخر صفرش...
27 آبان 1396 ساعت 08:00

مسافری که اجل گشته بود همسفرش
سفر رسید به پایان در آخر صفرش

چه خوب اجر رسالت به مصطفی دادند
که پارۀ جگرش، پاره پاره شد جگرش

کسی که بود سَرِ عالمی به دامن او
به وقت مرگ به دامان خاک بود سرش

همای گلشن فردوس آنچنان می سوخت
که تاب بال زدن هم نداشت بال و پرش

اگر چه کار گذشته، اجل شتاب مکن
جواد آمده از ره به دیدن پدرش

خدا کند که رضا باز، دیده باز کند
و گر نه می دهد اول جواد، جان به برش

دگر به دیدۀ او طاقت نگاه نبود
که بنگرد به رخ نور دیدگان ترش

زبوسه های جواد الائمه پیدا بود
که شسته دست، دگر از حیات محتضرش

پسر به صورت بابا نهاد صورت خویش
پدر گفت به زحمت سرشک از بصرش

خوشا کسی که چو (میثم) بود برای رضا
به دیده اشک و به لب ناله به دل شررش

استاد غلامرضا سازگار
نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.