دوستی بدون دشمنی
02 آذر 1396 ساعت 05:00
 اما وجه دیگر غربت امام زمان(ع) در بین شیعیان و دوستانشان را می توان «موالات بدون برائت» شیعیان برشمرد. یعنی در عین اینکه، آنان امام زمان(ع) را دوست دارند، ولی نسبت به دشمنان ایشان ـ کفار، مشرکان و مستکبران زمان خود ـ بغض و کینه ای ندارند. از نتایج این موالات بدون برائت و تولّی بدون تبری یکی این است که از طرفی به مبارزات حق جویانة مردم مستضعف و مظلوم جهان از جمله مبارزات مسلمانان با نظام استکبار و صهیونیست جهانی بی تفاوت و بی موضع هستند و متأسفانه حتی در برخی اوقات، انتقاداتی هم در خصوص اصل این مبارزات می کنند که این بیانات ایشان در نهایت، منجر به شادی دشمن مشترک همة مسلمانان می گردد یا از سوی دیگر شاهدیم مسلمانان جذب فرهنگ، ادب و ارزش های کفار می شوند،
به طوری که با تقلید از الگوهای مبتنی بر فرهنگ و مدنیت غربی، شکل مناسبات و معاملات و شیوة زندگی فردی و اجتماعی خود را متناسب با مظاهر فرهنگ و تمدن اومانیستی غرب سامان دهی می کنند؛ در حالی که می دانیم فرهنگ و تمدن انسان مدار غرب که مبتنی بر انانیت و نفسانیت و تحول خود بنیاد و جزئی بشر است مصداق بارز فرهنگ الحادی و کفر آمیز می باشد که در تضاد با نوع نگرش دین محور و ولایت مدار شیعی و اسلامی قرار دارد. به تعبیر یکی از صاحب نظران:

«هر عالمی رنگ و بویی دارد که اهلش آن را می شناسند.» آنکه در عالم دینی سیر می کند، سیر در عبودیت دارد و آنکه  در عالم غربی است سیر در انانیت، چنان که در مبادی آن، انسان با مراجعه به خود و روی گردانی از مبدأ آسمانی، خودکامی پیشه ساخت، از این رو در این عالم همه چیز بوی انانیت دارد، چنان که فرهنگ و ادب غرب و حاصل و محصول آن همین را فریاد می کند. در این دیار انسان مؤدب به ادب بندگی نیست، ادب عصیان دارد، ادبیاتش هم، چون موسیقی و معماری اش اناالحق فرعونی سر می دهد، کبر می ورزد و با طغیان گری در برابر فرمان حق می ایستد و هل من مبارز می طلبد. در عالم دینی همه چیز رنگ و بوی عبودیت دارد. آنکه در عالم دینی سیر می کند خانه اش بی هیچ عبارت و جمله ای «عبد بودن» او را منعکس می سازد. نیازی به جار زدن و اعلام رسانه ای و شعارنویسی ندارد. همة شهر و بازارش هم بوی «انا العبد» و «انت المولا» می دهد.

دروازة ورود به عالم دین، «عبودیت» و دروازة ورود به عالم غربی «انانیت» است، خروج از عالم غربی هم ممکن نیست مگر آنکه مهاجر الی الله از دروازة «نفی خود» بگذرد، در حقیقت شیشة عمر این غول «نفی خود» است.(1)

بنابراین ورود به عالم غربی با اثبات خود و ورود به عالم دینی، با نفی خود امکان پذیر است و چون مهدویت بینش ولایت مداری است و  غرب به بینش انسان مداری، فلذا لازمة پذیرش الگوهای فرنگی و مدنی غرب، پذیرش ادب غربی است و ادب غربی که مبتنی بر اومانیسم و انسان مداری است، در تضاد با ادب الهی است. زیرا می دانیم در فرهنگ و تمدن اومانیستی غرب، انسان نه نشانة خدا، بلکه آلترناتیو و رقیب خداوند است، در حالی که در فرهنگ اسلامی،  قرآنی و مهدوی، انسان نه رقیب خدا، بلکه آیت و نشانة عظمای خدا، خلیفة الله و بقیة الله است و چون ادب غربی مبتنی بر نفی حق و اثبات خود می باشد، بدیهی است که چنین ادبی در تضاد با ادب الهی است که بر نفی خود و اثبات حق بنا شده است. بنابراین تخلّق مسلمان به اخلاق و ادب غربی منجر به شکشتن ادب دینی و غربت و یا ناخشنودی قلب نازنین آقا بقیة الله اعظم(ع) می گردد، زیرا امام(ع) در عصر کنونی، مظهر تامّة لطف خداوند و واسطة فیض الهی بر بندگانش است و به همین جهت، عدم رعایت ادب الهی منجر به محرومیت از لطف حق یعنی از وجود مقدس و پر برکت امام(ع) در عصر غیبت و همچنین منجر به استمرار غیبت آن بزرگوار می گردد که به قول مولوی:

از خدا جوییم توفیق ادب
بی ادب محرم ماند از لطف حق
بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش بر همه آفاق زد(2)

پی نوشت:
1. شفیعی سروستانی، اسماعیل، استراتژی انتظار، ج 3، ص 39 و 38.
2. مولوی، مثنوی معنوی، ج 1، ص 7.

عباس علی پرچی زاده، ماهنامه موعود شماره 84.
نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.