اگر صد عالمم بخشند بی‌مهدی نمی‌خواهم
01 دی 1396 ساعت 05:00
 اگر صد عالمم بخشند بی‌مهدی نمی‌خواهم
کمال آدمم  بخشند  بی‌مهدی  نمی‌خواهم

اگر بعد از هزاران سال  مردن  بر  تن  بی‌جان
مسیحایی دمم بخشند بی‌مهدی  نمی‌خواهم

اگر از تشنگی آتش بر آید  از  نفس‌هایم
به هردم صد یمم* بخشند بی‌مهدی  نمی‌خواهم

گر از  تجلیل  بنشانند  بر  تخت   سلیمانی
هزاران  خاتمم  بخشند  بی‌مهدی  نمی‌خواهم

غلام  آستان  اهل‌بیت   عصمتم،  آری
اگر  جام  جمم  بخشند بی‌ مهدی  نمی‌خواهم

اگر هنگام  ناداری  به  قدر  وسعت  عالم
طلا  و  درهمم  بخشند  بی‌مهدی  نمی‌خواهم

اگر با دست عیسی بر  تن  مجروح  از  رأفت
سراپا  مرهمم بخشند  بی‌مهدی  نمی‌خواهم

گدای  سامرایم  گر  هزاران   بار   آقایی
به  خلق  عالمم  بخشند  بی‌مهدی  نمی‌خواهم

اگر«میثم» هزاران حور و غلمان  در  جنان  با هم
شراب  دائمم    بخشند،   بی‌مهدی   نمی‌خواهم

* یم یعنی دریا.

استاد غلامرضا سازگار
نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.