یک قاچ زندگی مجازی
11 آذر 1396 ساعت 05:00
 سعید از راه که رسید. سلامی به همسرش که نشسته بود رو صندلی ناهار خوری کرد و کتش را انداخت روی دسته مبل و رفت داخل آشپزخانه تا برای خودش چایی بریزد.
صدای زنگ پیامهای موبایلش که بلند شد بی خیال چایی شد و خودش را ولو کرد روی مبل و گوشی را برداشت.
میثم از داخل اتاق داد زد: سلام بابا و سعید بعد از چند لحظه مکث درحالی که قفل گوشیش را باز می کرد جوابش را داد
همسرش با دلخوری گفت: ای بابا تو باز آمدی سرعت اینترنت کم شد. اینقد کلیپ دانلود نکن دیگر!
مرد خندید و گفت: یکی از بچه ها تو گروه همکارها فرستاده. کلیپایی که  می گذارد خیلی توپ و جالب هستند.


-پس برای من هم بفرست تا بفرستم تو گروه ها.
-اوکی.
میثم از اتاق بیرون آمد و گفت:
- مامان من گرسنم شده. شام داریم؟
 -آره، یک غذای جدید تو گروه آشپزی یاد دادند که درست کردم.
سعید سرش را بلند کرد و گفت: پس بیار بخوریم ببینیم چطور شده؟
زن درحالی که به سمت آشپزخانه می رفت، گفت: بگذار اول عکسش را بگیرم بگذارم در گروه، بعد.

بعد از شام، زن بشقاب میوه را روی میز گذاشت و گوشی را برداشت. در صفحه خصوصی همسرش مقاله ای که امروز درخصوص وابستگی کودکان به موبایل و تبلت بود را گذاشت و زیرش نوشت: به نظرت چکار کنیم این بچه کمتر سرش تو تبلت باشه؟ بچه خیلی منزوی شده. دائم تو خودش رفته و یک گوشه نشسته و سرش را کرده تو تبلتش.
امروز چند تا از مامانهای گروه مشاور کودک می گفتند بچه‌های آنها هم همینطوری هستند و مشاور گفت عدم تحرک برای سن بچه ها خوب نیست. گفت اصلا نباید برای بچه 5 ساله تبلت میخریدید.
و منتظر پاسخ همسرش ماند.

مرد بعد از خواندن مقاله و حرفهای همسر و چند پست بانمک از گروه های دیگر جواب داد:
مشاور برای خودش گفت. بچه آرام نشسته چه بدی ای دارد؟  همکار من می گفت بچه اش تا نصفه شب در حال بدو بدو کردن و شلوغ کردن هست. جوری که همه همسایه ها شاکی شدند.
- آخه شنیدم خوب نیست؟
-کی گفت؟
- خودم تو چند تا گروه که عضوم گفتند خوب نیست.
- ول کن آنها را. بگذار برایت چند تا جوک باحال بفرستم از ناراحتی در بیایی.
زن بعد از خواندن جوک ها سرش را بالا آورد و پرسید: اینها را از کجا آوردی؟
 مرد جواب داد یک گروه جدید عضو شدم. بگذار الان ادت می کنم.
-آره حتما عضوم کن. اما به موضوعی که گفتم هم باید فکر کنیم ها.
مرد "باشه" ای گفت و باز هم سکوت خانه را فرا گرفت.

مریم محبّی

نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.