غدبر ثانی
06 آذر 1396 ساعت 14:30
 نهم ماه ربیع الاول روزی است که در روایت معتبر به «غدیر ثانی» تعبیر شده است.  امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام به صحابی جلیل القدر حذیفه بن یمان فرمودند:
این روز، روز استراحت  است که مؤمنان از شرّ آن منافق امان یافتند، و روز زایل شدن کرب و غم است، و روز غدیرثانی است، و روز تخفیف گناهان شیعیان است، و روز اختیار نیکویی است برای مؤمنان، و روز برداشتن قلم از شیعیان است، و روز درهم شکستن بنای کفر و عداوت است، وروز عافیت است، و روز برکت است، و روز طلب خونهای مؤمنان است، و روز عیدبزرگ است، و روز مستجاب شدن دعاست، و روز موقف أعظم است، و روز وفای به عهداست، و روز شرط است، و روز کندن جامه سیاه است،و روز ندامت ظالمست و روز شکسته شدن شوکت مخالفان است، و روز نفی هموم است، و روز فتح است، و روز عرض اعمال کافر است، و روز قدرت خداست، و روز عفو از گناه شیعیان است،


و روز فرح ایشان است، و روزتوبه است، و روز انابت به سوی حق تعالی است، و روز زکاة بزرگ است، و روز فطر دوم است، و روز اندوه یاغیان است، و روز گره خوردن آب دهان در گلوی مخالفان است، و روز خشنودی مؤمنان است، و روز عید اهل بیت است، و روز ظفر یافتن     بنی اسر ائیل است بر فرعون، و روز مقبول شدن اعمال شیعیان است، و روز پیش فرستادن تصدقات است، و روز زیادتی مثوبات است و روز قتل منافق است و روز وقت معلوم است،

و روز سرور اهل بیت است، و روز شهود است، و روزقهر بر دشمن است، و روز خراب شدن بنیان ظلالت است، و روزی است که ظالم انگشت ندامت به دندان می گزد، و روز تنبیه است، و روز شرم است، و روز خنک شدن دلهای مؤمنان است، و روز شهادت است، و روز درگذشتن از گناه مؤمنان است، و روز تازگی بوستان اهل ایمان است، وروز شیرینی کام آنهاست، و روز خوشی دلهای مؤمنان است،و روز بر طرف شدن پادشاهی منافقان است، و روز توفیق اهل ایمان است، و روز رهائی مؤمنان است از شرّ کافران، و روز مظاهره است، و روز مفاخره است،

و روز قبول اعمال است، و روز تبجیل وتعظیم است، و روز نحله و عطاست، و روز شکر حق تعالی است، و روز یاری مظلومان است، و روز زیارت کردن مؤمنان است، و روز محبّت کردن به ایشان است، و روز رسیدن به رحمتهای الهی است، و روز پاک گردانیدن اعمال است، وروز  فاش کردن رازهاست و روز برطرف کردن بدعتهاست و روز ترک گناهان کبیره است، و روز ندا کردن به حق است، و روز عبادت است، و روز موعظه و نصیحت است، و روز انقیاد پیشوایان دین است .

منابع: بحارالانوار ج 31 ص 120

نظر
افزدون جدیدجستجو
نوشتن نظر
نام:
Website:
عنوان
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.